1
< html lang = " pl " > < głowa > < meta charset = " UTF-8 " > < title > Przykład odtwarzacza Streamedian HTML5 RTSP / HLS < styl > # test_video { szerokość : 720 px ; } < body > < div > < input id = " stream_url " > < button id = " set_new_url " > Ustaw < video id = " test_video " kontroluje autoodtwarzanie > < source src = " rtsp: //184.72.239.149/vod/mp4: BigBuckBunny_175k.mov " type = " application / x-rtsp " > -> < script src = " https://cdn.bootcss.com/babel-polyfill/7.0.0-beta.2/polyfill.min.js " > < script src = " streamedian.min.js " > -> -> < skrypt > if ( okno . Streamedian ) { // var p = Streamedian.player ('test_video', {gniazdo: "ws: //45.32.210.71/ws/"}) var p = Streamedian . player ( 'test_video' , { gniazdo : "wss: //streamedian.com/ws/" } ) }