Antena typu Windom Fan Dipol pracuje na pasmach  80 i 40 m.

Dla pasma 80m antena pracuje jako dipol pół falowy a dla pasma 40m jako inverter -V .

Całość jest zasilana poprzez balun 1:1 oraz kabel HYPERFLEX 7

Antena powieszona jest pomiędzy dwoma budynkami , na wysokości około 40 m nad gruntem

 

POWRÓT

DIPOL 80/40 M

SP9DLM